#trận bão kinh hoàng

Nhìn lại những trận bão kinh hoàng trong lịch sử
15:00 05/12/2020
Trong chuỗi chiều dài lịch sử của đất nước, nhà Nguyễn trị vì đất nước Việt Nam từ năm 1802 đến 1945. Trong khoảng thời gian này, đã có hàng trăm trận bão càn qua, không chỉ ở miền Trung. Có những trận bão làm chết đến hàng nghìn người, sụp đổ hàng vạn ngôi nhà ở khắp đất nước ta.