#Nhà hàng Món Huế

Chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa và bị tố nợ nhiều tỷ đồng
15:54 22/10/2019
Hiện nay các cửa hàng Món Huế đã dừng hoạt động, treo biển thông báo trả mặt bằng. Nhiều nhà cung cấp nguyên liệu cho chuỗi nhà hàng Món Huế và nhân viên của nhà hàng này kéo đến trụ sở công ty đòi nợ nhưng chủ công ty đã “bặt vô âm tín”.