Đằng sau chương trình mua lại súng lớn nhất trong lịch sử Australia

16:07 27/02/2018

Chương trình mua lại súng của Australia đã cứu sống nhiều sinh mạng, hoặc thông qua việc giảm bớt số vụ giết người, hoặc gần như chắc chắn đã giảm được phần lớn các ca tự tử.

Ý kiến bạn đọc