Chương trình bí mật lập bản đồ thế giới của Liên Xô

10:55 17/07/2018

Trong thời Chiến tranh Lạnh, quân đội Liên Xô bí mật tiến hành chương trình lập bản đồ các quốc gia trên toàn thế giới – đặc biệt nhất là về các thành phố Mỹ và châu Âu.

Ý kiến bạn đọc