Chuyên gia phản gián trên mạng

13:22 20/12/2005

Nhiệm vụ của Carpenter là xâm nhập vào những phòng tán gẫu, những máy chủ của nhóm gián điệp trên mạng này và bí mật ghi lại nhất cử, nhất động của họ để báo cho quân đội hoặc FBI.

Ý kiến bạn đọc