Điều ít biết về kiến trúc sư “ruột” của Hitler

12:10 30/03/2017

Đó là Albert Speer, người từng là một bộ trưởng dưới thời của trùm phát xít Đức Adolf Hitler, sau này thoát tội chết nhờ nói dối trước tòa, ra tù rồi kiếm bộn tiền bằng mấy cuốn hồi ký về cuộc đời.

Ý kiến bạn đọc