Đường trường xương máu tiến về Berlin:

Cơn hấp hối của Đệ tam Đế chế

16:20 11/05/2017

Ngày 29-6-1944, cuộc tấn công lớn bắt đầu. Lực lượng của các Phương diện quân Belorussia 1, 2 và 3 cùng ba tập đoàn quân không quân của ba phương diện quân này chia thành 6 mũi tấn công toàn lực.

Ý kiến bạn đọc