FARC và cuộc cách mạng dở dang: Chết đi sống lại (kỳ 2)

06:05 27/03/2016

Với “nhượng địa” Farciandia rộng tới 42.000 km² từ Chính phủ Colombia, FARC đã dùng nơi đây để giam giữ con tin, trồng cây coca và tái xây dựng lực lượng, củng cố sức mạnh.

Ý kiến bạn đọc