George Paque: “Kim Philby” của nước Pháp

08:00 02/08/2006

Tất cả được bắt đầu từ một lá thư riêng của Tổng thống John Kennedy gửi cho Tổng thống Pháp Charles de Gaulle. Trong đó Tổng thống Mỹ cảnh báo đồng nghiệp Pháp về việc, trong hàng ngũ cao cấp của chính quyền nước này có một điệp viên của điện Kremli.

Ý kiến bạn đọc