Hồ sơ X về hiện tượng siêu nhiên của Bộ Quốc phòng Liên Xô

10:15 15/03/2013

Bộ Quốc phòng Liên bang Xôviết trước đây từng thành lập một dự án bí mật với tham vọng tạo ra siêu nhân. Để hoàn thành dự án, các nhà khoa học Xôviết phải cố gắng tiếp xúc cho được với các nền văn minh bên ngoài trái đất! Đây là lần đầu tiên lãnh đạo của dự án tuyệt mật ngày trước tiết lộ câu chuyện có vẻ như hoang đường này với báo giới.

Ý kiến bạn đọc