Hợp tác tình báo Liên Xô - Cuba trong Chiến tranh lạnh

15:15 24/06/2009

Trong lịch sử của Chiến tranh lạnh, Cuba luôn nhận được sự hậu thuẫn và giúp đỡ hết lòng của Liên Xô, nhất là trong bối cảnh quốc gia nhỏ bé tại khu vực Mỹ Latinh này thường xuyên phải đương đầu với những âm mưu chống phá và cấm vận của đế quốc Mỹ. Quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan mật vụ của hai nước cũng không phải là chuyện ngoại lệ, cho dù những chiến dịch phối hợp cụ thể của hai bên rất hiếm khi được tiết lộ...

Ý kiến bạn đọc