Italia: “Thị trưởng chân đất” chống tham nhũng

18:30 24/10/2013

Renato Accorinti là hình ảnh thân thiện của người dân Messina và được gọi là "thị trưởng chân đất" vì ông luôn đi chân trần khắp thành phố. Sau khi tiếp nhận chức thị trưởng Messina từ ngày 24/6/2013, Renato Accorinti bắt đầu lao vào cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức.

Ý kiến bạn đọc