Jerry Givens - chuyên gia hành hình của Mỹ

11:00 11/01/2008

Jerry Givens đã trải qua 17 năm là “sát thủ” chuyên nghiệp. Từ năm 1982 đến 1999, Jerry Givens đã hành hình tổng cộng 62 người. Nhưng ông không bao giờ bị luật pháp trừng phạt!

Ý kiến bạn đọc