KGB với nhiệm vụ săn lùng tội phạm Phát xít

20:44 19/06/2020

Ngay sau chiến thắng của Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm 1945, các cơ quan mật vụ Xôviết lại được giao thêm một nhiệm vụ mới là săn lùng những tên tay sai có nhiều nợ máu của quân phát xít, từng phục vụ trong các đơn vị SS hay trong chính quyền chiếm đóng trước đây.

Ý kiến bạn đọc