Kế hoạch cứu nguy kinh tế Anh của cựu Thủ tướng M.Thatcher

03:40 17/11/2010

Hàng năm cứ đến khoảng cuối tháng 10, Chính phủ Anh lại cho giải mật một loạt những văn kiện đạt đủ 30 năm bảo mật cần thiết. Điều đáng chú ý trong các văn kiện giải mật năm nay là kế hoạch cứu nguy nền kinh tế Anh bằng chính sách thắt lưng buộc bụng của bà Thủ tướng Thatcher.

Ý kiến bạn đọc