Mỹ: Lần đầu tiên công bố hồ sơ về vụ ám sát Tổng thống Kennedy

17:15 11/03/2008

Công tố viên Craig Watkins tại Dallas lần đầu tiên đã cho công bố một số tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống thứ 35 của Mỹ - John Kennedy. Nội dung những tài liệu này khẳng định: vụ ám sát Kennedy được lập kế hoạch và thực hiện theo "đơn đặt hàng" của các băng nhóm mafia từ Chicago.

Ý kiến bạn đọc