Tôn vinh và bảo vệ những văn bản thời lập quốc như báu vật quốc gia

06:50 07/09/2016

Vào năm 2004, nhằm nhắc nhở công dân Hoa Kỳ về văn kiện lịch sử định hình nhà nước Hiệp chủng quốc, một sửa đổi được đính kèm theo dự thảo chi tiêu thường niên (omnibus spending bill) ghi nhận ngày 17-9 hằng năm trở thành Ngày Lập hiến. Hiến pháp Hoa Kỳ là bản hiến pháp lâu đời nhất và nổi tiếng nhất với trên 200 năm lịch sử.

Ý kiến bạn đọc