Mỹ giành quyền kiểm soát kênh đào Panama như thế nào?

14:45 03/05/2007

Ngày 18/11/1903, Mỹ và Panama ký kết “Điều ước Mỹ - Panama: nước Mỹ bồi thường 1 lần 10 triệu USD và 9 năm tiếp theo trả 250.000 USD tiền thuê/năm để giành được quyền sử dụng kênh đào Panama đồng thời đóng quân lâu dài ở đây.

Ý kiến bạn đọc