New Orleans, thành phố nhiều tội phạm nhất nước Mỹ

08:30 26/10/2006

Tội phạm đã trở thành vấn đề bình thường tại New Orleans. Thậm chí, một nhân viên FBI còn so sánh tình hình tội phạm ở thành phố này như phong trào jihad: nhỏ, tổ chức lỏng lẻo và khó lùng bắt!

Ý kiến bạn đọc