Nghệ thuật “thánh tích hóa” J.Kennedy của Đệ nhất phu nhân

16:30 29/11/2013

Trong quyển “Kết thúc những tháng ngày: Vụ ám sát John F. Kennedy”, tác giả James Swanson kể lại bằng cách nào mà Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy đã tận dụng các hình ảnh để biến chồng bà thành một thánh tích.

Ý kiến bạn đọc