Người cắm cờ chiến thắng trên nóc nhà quốc hội Đức

08:30 20/05/2007

Tại Rudnian – quê hương của Anh hùng Liên Xô Mikhail Egorov, người đã có vinh dự giương cao lá cờ Xôviết trên tòa nhà Quốc hội Đức – người dân vẫn hết sức quý trọng gìn giữ những kỷ niệm liên quan tới nhân vật lịch sử này.

Ý kiến bạn đọc