Những chi tiết chưa từng công bố về chuyến bay vào vũ trụ của anh hùng Y.Gagarin

19:01 12/04/2005

Ngày 12/4 theo truyền thống là Ngày kỷ niệm chinh phục vũ trụ của Liên Xô cũ và nước Nga hiện nay, vì đó là khi nhà du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại, Yuri Gagarin, hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ. Năm 2005, đúng vào ngày này, nhiều chi tiết chưa từng được công bố về chuyến bay vào vũ trụ của Anh hùng Yuri Gagarin đã được tiết lộ cho báo chí.

Ý kiến bạn đọc