Những ngày cuối cùng của M.Gorbachev trên cương vị “Tổng thống” Liên Xô

23:50 19/01/2014

Ngày 25/12/1991, M. Gorbachev - Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Xô đã tuyên bố từ chức. Những ngày tháng cuối cùng của ông ta trong Điện Kremli là một kết cục tất yếu.

Ý kiến bạn đọc