Nỗi sợ hãi từ nhà dưỡng lão Life Care Center

12:05 25/03/2020

Nằm ở thành phố Kirkland, quận King, bang Washington, Mỹ, nhà dưỡng lão Life Care Center (LCC) là nơi nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho 120 người, trong đó số người từ 70 tuổi trở lên chiếm 2/3.

Ý kiến bạn đọc