Số phận kỳ lạ của gia đình nghệ sĩ lùn tại trại tập trung Auschwitz

07:22 05/03/2005

“Khi nào ta còn hiện diện tại đây thì chẳng ai dám đụng đến các người!”. Tại sao Josef Mengele, tên bác sĩ phát xít được mệnh danh “Tử thần” tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau do Đức Quốc xã xây dựng trên lãnh thổ Ba Lan bị chiếm đóng, kẻ có quyền sinh sát đối với hàng trăm ngàn người Do Thái được đưa đến đây từ khắp châu Âu, lại để yên mạng sống cho Perla Ovitz và sáu anh chị của bà, những người được gọi là “gia đình nghệ sĩ lùn tại trại Auschwitz”.

Ý kiến bạn đọc