Thế giới ngầm của Tình báo nội địa Shin Bet

10:35 22/05/2013

Trong hệ thống đẳng cấp của cộng đồng tình báo Israel, Shin Bet - cũng được gọi là Shabak - ở cấp thấp hay tương đương với giới "sử dụng chân tay" so với Mossad có hoạt động siêu đẳng hơn.

Ý kiến bạn đọc