Thêm những cứ liệu về vụ thảm sát ở rừng Katyn năm 1940:

Không để vết đen trong lịch sử đốt lên hận thù dân tộc

10:15 04/03/2017

Cho đến đầu tháng 3-1940, các tù nhân Ba Lan bất hợp tác với Liên Xô, hoặc bị coi là không đủ sức để lao động khổ sai, bị chuyển đến ba trại đặc biệt ở vùng Ostashkov, Kozelsk và Starobilsk nằm trong rừng Katyn thuộc miền Tây Ukraine và Belarus.

Ý kiến bạn đọc