Tiết lộ hồ sơ mật của CIA về vụ khủng bố 11/9/2001

13:00 19/07/2012

Vừa qua lần đầu tiên, trên 120 tài liệu mật của CIA liên quan đến vụ khủng bố 11/9/2001, cuộc săn lùng Osama bin Laden và cuộc chiến chống khủng bố được Văn khố An ninh quốc gia Đại học George Washington công bố. Các tài liệu giải mật - được soạn thảo vào giữa những năm 1992 và 2004 - cung cấp một số thông tin mới như việc chính quyền Mỹ đã biết trước kế hoạch khủng bố ngày 11/9/2001 của Al-Qaeda nhưng đã không hành động.

Ý kiến bạn đọc