Tiết lộ về khoảnh khắc phát xít Nhật đầu hàng

08:50 12/09/2020

Tướng Douglas MacArthur là một người hùng chiến tranh, cũng đồng thời là một lính già biết cách thể hiện. Cuối thời Chiến tranh thế giới lần thứ 2, ông đã lập nên một kỳ tích làm thay đổi cả thế giới.

Ý kiến bạn đọc