Tình báo Mỹ - Israel theo dõi chương trình vũ khí hóa học của Syria

04:35 20/12/2012

Syria bắt đầu tích cực thu thập nguyên vật liệu và kiến thức cho chương trình vũ khí hóa học vào hai thập niên 70 và 80 thế kỷ trước, nhưng nước này chưa bao giờ ký kết Quy ước về Vũ khí hóa học (CWC) năm 1993 và cũng không tham gia Hiệp ước về Vũ khí sinh học (BWC) có hiệu lực từ ngày 26/3/1975.

Ý kiến bạn đọc