Tình báo Mỹ: Thay đổi chiến lược

08:50 29/10/2009

Ngành tình báo Mỹ nói chung từ nay có thêm nhiều nhiệm vụ đặc biệt hơn và rộng lớn hơn trong cuộc chiến chống lại những đe dọa đối với an ninh quốc gia và lợi ích của Mỹ. Những định hướng hoạt động chiến lược chính của tất cả 16 cơ quan tình báo Mỹ đều được thể hiện trong Bản kế hoạch chiến lược 4 năm của Tình báo quốc gia Mỹ vừa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Ý kiến bạn đọc