Tình báo Mỹ trước các mối đe dọa tấn công từ nước ngoài

15:30 04/01/2013

Cộng đồng tình báo Mỹ đang hoàn thành báo cáo chi tiết đầu tiên về hoạt động gián điệp mạng của nước ngoài chống các mục tiêu của Mỹ, bao gồm thống kê về những thiệt hại tài chính của Mỹ do sự tấn công của bọn hacker ở Trung Quốc. Ngoài ra, một phần trong những nỗ lực của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) nhằm đa dạng hóa lực lượng nhân viên và tìm kiếm tuyển mộ một nhóm người mà trước đây không được phép sử dụng thông tin mật - người đồng tính nam (gay) và nữ (lesbian)!

Ý kiến bạn đọc