Trùm phát xít Hitler là kẻ ghét bố, yêu mẹ và bạo dâm(?)

11:00 02/04/2015

Tâm lý, tính cách của trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã được tình báo Mỹ cho nghiên cứu, điều tra kỹ lưỡng từ năm 1943 để vạch chiến lược đối phó. Theo thông tin mới công bố, nhà tâm lý học người Mỹ và là giáo sư Đại học Harvard, ông Henry Murray, đã được giao phó nhiệm vụ này. Báo cáo 229 trang của ông miêu tả Hitler là kẻ có tâm lý dị thường và không thể hy vọng lòng thương hại hay đối xử nhân văn từ con người này.

Ý kiến bạn đọc