Tình yêu Bác Hồ trong lòng người dân miền Nam

09:00 18/05/2017

Trong tâm khảm người dân miền Tây Nam bộ, từ thuở kháng Mỹ cứu nước cho đến tận bây giờ, Bác Hồ không chỉ là lãnh tụ kính yêu mà còn là một vị thánh.

Ý kiến bạn đọc