IS đã biến Đại học Mosul Iraq thành trung tâm chế tạo vũ khí như thế nào?

10:00 16/04/2016

Tổ chức khủng bố IS đang sử dụng một phòng thí nghiệm hóa học Đại học Mosul, Iraq mà chúng chiếm được trong năm qua để chế tạo vật liệu nổ và huấn luyện phần tử cực đoan, theo các quan chức quân đội Mỹ và một số người từng làm việc tại đây.

Ý kiến bạn đọc