Những cái chết bí ẩn trên chính trường Ukraine

08:45 02/04/2015

Trong hơn một tháng trở lại đây đã có đến hơn chục nhân vật ủng hộ nước Nga hoặc có tiếng nói, quan điểm thân Nga ở Ukraine chết một cách khó hiểu. Họ tự sát, bị giết hay bị bức tử? Đây có phải là bằng chứng cho thấy mức độ lộng hành của các thành phần dân tộc chủ nghĩa Ukraine hay là kết quả của chính sách thanh lọc những thành phần thuộc chế độ cũ (thân Nga) ra khỏi đời sống chính trị tại Ukraine?

Ý kiến bạn đọc