Tết xưa ở cung đình Huế

08:16 26/01/2020

Lịch sử đã tạo cho Huế những lễ nghĩa, tập tục Tết vô cùng phong phú, quy củ và đến nay, nhiều tập tục trong ngày Tết ở Hoàng cung của triều Nguyễn vẫn được người dân lưu truyền, gìn giữ.

Ý kiến bạn đọc