Sập sàn vàng Đỉnh Phong:

Bài học cay đắng khi mua bán vàng ảo

07:25 18/08/2012

Liên tục mấy ngày qua, cả trăm nhà đầu tư như ngồi trên đống lửa khi bỗng dưng phần mềm giao dịch của sàn vàng do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Đỉnh Phong là chủ sở hữu bỗng dưng ngừng hoạt động, toàn bộ dữ liệu như thông tin tài khoản, các lệnh đang giao dịch, lịch sử giao dịch… bị xóa trắng. Điều đáng sợ là hàng trăm lệnh mua bán trực tuyến vẫn đang còn trong trạng thái giao dịch, nhà đầu tư không thể kiểm soát để chống rủi ro được và nguy cơ mất rất nhiều tiền tiếp tục xảy ra.

Ý kiến bạn đọc