Bài toán năng lượng dầu mỏ của Israel

09:15 12/10/2011

Những người thăm dò địa chất ở Israel nói hàng chục mét bên dưới mặt đất là lớp đá phiến có thể được khai thác thành hàng tỉ thùng dầu. Nhưng các nhà bảo vệ môi trường cho đó sẽ là thảm họa môi trường nếu công cuộc khai thác bắt đầu.

Ý kiến bạn đọc