Bao giờ Việt Nam ăn Tết lệch với Trung Quốc?

08:30 28/01/2009

Theo nghiên cứu của học giả Hoàng Xuân Hãn, bắt đầu từ năm 1080, lịch ta đã khác hẳn lịch Trung Quốc (TQ). Có sự khác nhau này là do phép tính lịch khác nhau, và còn do cách làm tròn không giống nhau ở chỗ bắt đầu một ngày mới. Vào thời Lê Trung Hưng đã có 11 lần Việt Nam (VN) ăn tết khác TQ.

Ý kiến bạn đọc