Bảo hiểm nhân thọ - Những quả tù mù

11:45 15/12/2014

Từ khi nền kinh tế khá lên, nhiều người ở nước ta đã nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra với mình trong tương lai. Vì vậy, họ ký hợp đồng với một số công ty bảo hiểm, mua loại hình bảo hiểm nhân thọ để nếu chẳng may gặp họa thì cũng không phải lo lắng chi phí tiền bạc.

Ý kiến bạn đọc