Bảy người phụ nữ quyền lực đáng mong đợi nhất năm 2014

16:20 18/02/2014

Họ là những nhà cải cách hàng đầu, có tầm ảnh hưởng sâu sắc và tác động đến phương thức kinh doanh và cách nhìn nhận những vấn đề mang tính phổ quát liên quan tới an ninh quốc gia, thực trạng nghèo đói hay bảo mật an ninh. Bảy người phụ nữ - bảy cá tính khác nhau - được dự đoán sẽ “bùng nổ” và hứa hẹn đem lại những đổi thay thú vị trên thế giới trong năm 2014.

Ý kiến bạn đọc