Bi hài nhiếp ảnh gia - người mẫu: Vàng - thau lẫn lộn

11:05 12/07/2014

Nhiếp ảnh là một ngành nghệ thuật đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng, sự đam mê, hy sinh. Giờ, địa hạt "nhiếp ảnh" dường như đã bị thị trường hóa dần. Các nhóm, hội nhiếp ảnh tự phát có, tổ chức có, đua nhau ra đời. Chưa khi nào người ta thấy lực lượng “nhiếp ảnh gia” nhan nhản đến như vậy: nhiếp ảnh gia sinh viên, những anh công chức tập tọe chụp hay chàng công tử đua đòi mua máy cho bằng bạn bằng bè cũng trở thành “nhiếp ảnh gia” vậy. Xung quanh sự hào nhoáng của danh xưng này là hàng trăm câu chuyện bi hài mà cay đắng!

Ý kiến bạn đọc