Biết người tài và dùng được người tài

10:53 12/02/2021

Sự chi chí đại, mạc như tri nhân, mạc như tri kỷ (mọi việc cho là to lớn, cũng không bằng biết người và biết mình).

Ý kiến bạn đọc