Bước tiến lớn trong y học năm 2009

19:35 11/01/2010

Nhờ có những đột phá mà bệnh nhân ngày càng cảm thấy tiện lợi trong điều trị bệnh so với các phương pháp truyền thống. Mặt khác, chúng cũng giúp cho ngành y học có thể hiểu sâu hơn những căn bệnh mà chúng ta còn mơ hồ...

Ý kiến bạn đọc