Các phương pháp nhận dạng tội phạm phổ biến nhất

10:40 25/10/2010

Các phương pháp nhận dạng tội phạm phổ biến nhất là: Nhận dạn bằng thị giác, Nhận diện tổng hợp, Nhận dạng bằng đôi tay, Nhận dạng bằng di truyền, Nhận dạng bằng thanh giác.

Ý kiến bạn đọc