Cách tạo ra một bộ óc thông minh siêu hạng

04:35 05/03/2012

Eduardo Boncinelli là nhà khoa học nổi tiếng đang lãnh đạo Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử thuộc bệnh viện lừng danh mang tên San Raffaele ở Milano (Italia), đã cùng các cộng sự của mình khám phá ra các gien EMX-I và EMX-II, 2 tế bào gien đóng vai trò chủ yếu trong việc kiến tạo trí thông minh cho động vật cao cấp biết suy nghĩ là con người.

Ý kiến bạn đọc