Cách thức kinh doanh toàn cầu đã thay đổi

20:02 02/06/2020

Những gì đã, đang diễn ra tại Trung Quốc và những bài học thực tiễn trong cách đối phó với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 từ các công ty lớn đã cho thấy cách thức kinh doanh toàn cầu sẽ thay đổi.

Ý kiến bạn đọc