Câu chuyện nghệ sĩ sân khấu: Khéo co thì mới… ấm!

15:16 14/06/2017

Lương mỗi tháng chỉ vài triệu, làm sao đủ để nuôi sống gia đình? Tiền thù lao cho mỗi suất diễn cũng không đáng là bao so với mức chi tiêu của thành phố... Đây không phải là chuyện mới mẻ gì mà lâu nay đã có rất nhiều những kiến nghị hay những bức xúc, trăn trở về chính sách dành cho các nghệ sĩ sân khấu truyền thống.

Ý kiến bạn đọc