“Chiến tranh giữa các vì sao” mô phỏng cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam?

08:45 12/12/2015

Lucas nói: “Star Wars” có bối cảnh lịch sử rất rõ rệt. Đế quốc thiên hà chính là bản sao của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Những người Ewoks là những người lính cộng sản. Hoàng đế Palpatine, kẻ kế vị Valkorion và Vitiate chính là Tổng thống Nixon, kế vị Tổng thống Kennedy và Tổng thống Johnson. Nhưng chẳng có ai nghĩ đến điều đó...

Ý kiến bạn đọc